lördag 30 juni 2012

Brake a norm!


Strukturer, normer och värderingar. Det är fenomen som kan tyckas svåra att förstå och ännu svårare att förändra. Vi stöter på dem på skolan, på jobbet, i tunnelbanan - ja, överallt. Även i Unga Allergikers verksamhet.

I tre dagar har jag varit på en sommarakademi som handlade om normbrytning. Det var LSU och Sida som tillsammans ordnade akademin, där deltagare från ungdomsorganisationer och civilsamhället i Kambodja, Kenya, Libanon, Sverige, Vitryssland och Zimbabwe fanns representerade. Det var mycket inspirerande och givande!

Att vara medveten om vilka normer och strukturer som finns runt omkring oss och reflektera över dessa är viktigt. Varför har en del personer mer makt? Varför ses vissa saker och beteenden som mer "normala" än andra? Vilka fördelar har du och vilka värderingar har du skapat av dem? Och ännu viktigare att fundera över - hur påverkar de här normerna och strukturerna ditt beteende och vad får de andra personer att känna? 

Det tar kraft, ibland även mod, att våga fundera över och bryta normer och strukturer. För en del kan det vara väldigt känsligt, vilket det är viktigt att ha förståelse för. Normbrytning och strukturförändringar är en process som kan kräva ökad förståelse, attitydförändringar och diskussioner. Men det är oerhört viktigt att förstå hur betydelsefullt det är att lägga ned tid på det. 

Om fler känner sig välkomna och kan delta i samhället så är det en vinst för alla. Samma sak gäller inom Unga Allergiker. Ifall vi får ett mer inkluderande förbund kan vi få en ökad mångfald, där en större del av vår målgrupp finns representerad. Förutom att det skulle vara trevligt kan vi då dessutom få mer kunskap om vår målgrupps livssituation och effektivisera vårt arbete för ett samhälle som är tillgängligt för barn och unga med astma, allergi och/eller annan överkänslighet.

Har du tips eller idéer på hur vi kan skapa en ökad mångfald hos Unga Allergiker? Kommentera i så fall gärna på det här inlägget, eller maila till styrelsen@ungaallergiker.se

//Nina