onsdag 16 januari 2013

Dags för action - glöm inte oss bara

Igår var Unga Allergiker på plats på en resultatkonferens om funktionsnedsättningspolitiken, som fokuserade på hur väl myndigheter och regeringen lever upp till målen. På plats fanns Jennie Andersson som är ledamot i styrelsen och Hannah Rosenqvist som jobbar som generalsekreterare på kansliet.

Konferensen hade temat "Dags för action" och det fanns en stor samstämmighet i att det behöver börja hända saker. Barn- och äldreministern Maria Larsson fanns på plats och inledde med ett anförande som lovade mycket. Maria Larsson inledde med att säga att hon "arbetar med att bygga ett samhälle där alla kan förverkliga sina drömmar" och menade då att en funktionsnedsättning inte skulle komma emellan dröm och verklighet. När den här perioden är slut år 2016 vill hon se en klar förbättring från den nulägesanalys som gjorts. Arbetet behöver intensifieras och för att lyckas med det lyfter Maria Larsson behovet av kortare tidsperioder, mätbara mål och regelbundna uppföljningar.

Under dagen fick även HSO (en paraplyorganisation som samlar "vuxen"-handikappförbunden ) berätta på hur de ser på samråd, dvs hur de tycker att ett samarbete mellan deras organisation och berörda myndigheter. Även Lika Unika fick berätta om sin syn på frågan.Lite tråkigt var det dock att inte nätverket Nuft (där UA ingår) som består av ungdomsorganisationer inte fick möjlighet att ge vår bild av samråd.

Så nästa konferens räknar vi med att ha en plats säkrad, där vi kan komma till tals och få möjligheten att få representera vår målgrupp.


Vad som gjorde oss upprörda var att Handisam missat en allergi aspekt och serverade citrusfrukt på fikat. Tillgänglighet innefattar även allergiker och citrus utgör en tydlig risk med tanke på att allergena i dem även är luftburna. Så nästa gång vill vi se att lokal och fika även tillgänglighetsanpassas även för oss!


Annars var det en intressant dag!