fredag 23 juli 2010

Summer camp '10

Så var det över... Igen...
Efter två veckor i norra Skåne med ett underbart ledargäng och de härligaste kidsen i landet känns det absurt att vara hemma igen. Inga kollegor att skoja med, ingen lägerchef som kan fatta alla viktiga beslut, ingen som lagar och serverar mat på regelbundna tider, inga ungdomar att hålla koll på och ingen Göran att akta sig för!
Det har varit tio magiska dagar med aktiviteter som paddling i skånsk å, paintball, go-cart under bar himmel, bad, DJ-skola, clown- och mimworkshop och meditation. Vi har även hunnit med massvis med lekar och annat på gården. Vi har haft temadag under rubriken mänskliga rättigheter och vi har haft disko. Någonstans emellan alla dessa aktiviteter tror jag att vi han med att sova några timmar också.
Det som gör att tomheten efter ett läger går att överleva är minnena. Lägerkärlek, nya vänskaper, ungdomar som har växt, den otroliga sammanhållningen i gruppen och självklart tacksamheten över att ha varit en av dem som gjort allt detta möjligt!
Detta var en kort reflektion från en utav lägerledarna. Vill ni läsa mer om vad deltagarna tyckte finns "lägerdagboken" att läsa igenom! Den i stunden skrivande lägerledaren har alla dessa dagboksinlägg bredvid sig, i pappersform, och kommer publicera resterande inlägg så snart han passerat post-lägertröttheten.

måndag 5 juli 2010

Almedalstruppen rapporterar


På plats i politikens huvudstad den här veckan, Visby och Almedalen, är sex representanter för Riksförbundet Unga Allergiker, följ oss live på twitter

Två dagar in i veckan har vi njutit av det underbara vädret och självklart klagat över att vi inte kan slappa på stranden. Istället för sol och bad har vi ägnat dagarna åt seminarier kring funktionalitetspolitik och minglat.

Söndagens höjdpunkt var när David fick den stora äran att delta i HSOs eftersnack efter deras utfrågning av Schelin. Och för er som inte kan vara på plats i Visby så har de webb-tv sändningar så att vi alla får chansen att ta del av tillgänglighetspolitiken. (Textas och teckentolkas LIVE!)

Måndagens höjdpunkt var att vi äntligen körde igång vår grej.

Foto: Emma Arwidson, HSO

På med gasmasker och laddade med nytillverkade politikbroschyrer gav vi oss ut på Visbys gator för att uppmärksamma problemen med osynliga funktionsnedsättningar, som astma och allergi. Vår lilla promenad gav oss mycket uppmärksamhet och vi hoppas att fler fick upp ögonen för vår funktionsnedsättning och hur det kan bli ett funktionshinder.

Unga Allergiker tycker att det ska vara en självklarhet att kunna delta i demokratiska processer som partiledartal och andra öppna debatter. Tyvärr har det än en gång bevisat att vårt förbund fortfarande behövs.
Det är ingen självklarhet att respektera sina medmänniskors önskan om att kunna delta i den offentliga miljön utan riskera att bli sjuk av parfym, rök eller andra dofter. Trots ett kort snack med Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly så har vi en lång väg kvar till att få delta på lika villkor.

Håll er uppdaterade och nöj er aldrig med att det "inte är så farligt". Nöj dig när du kan delta på samma villkor som alla andra!

/Almedalstruppen genom Nina och Erika

Unga Allergikers sju punkter för förändring

Vi befinner oss just nu på Almedalsveckan i Visby, för att kunna påverka politiker och andra makthavare samt för att kunna sprida våra politiska budskap inför valet. Vi har sammanställt en lista med sju konkreta punkter som vi anser vara de viktigaste förslagen för att förändra det ojämnlika samhälle som vi lever i idag.

Glöm inte följa oss på twitter under våran vistelse här, http://twitter.com/ungaallergiker.

Unga Allergikers sju punkter för förändring

1. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering
Vi vill ställa ställa högre krav på offentlig sektor för att de ska kunna uppnå en standard som gör att privat sektor och näringslivet efterföljer, integrera attitydförändringar i arbetet mot diskriminering och otillgänglighet samt att vi vill att tanken om otillgänglighet skall genomsyra all lagstiftning (börja med att förändra PBL!).

2.Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra alla högre utbildningar
Precis som att genusperspektiv återfinns i varje kurs på högre utbildningar ska även tillgänglighetsperspektiv och funktionsnedsättningsperspektiv också genomsyra all högre utbildning. I synnerhet lärarutbildningar, vårdutbildningar, restaurang- och hotellverksamhetsutbildningar och arkitekturutbildningar.

3. Rökförbud på arbetsplatser inom den offentliga sektor samt alla vårdinrättningar och privatägda skolor
Genom att erbjuda hjälp att sluta röka i större utsträckning till de anställda så vill vi att rökförbud på offentliga arbetsplatser inte ska vara något som kommunerna själva bestämmer utan att det är reglerat från nationell nivå. Detta för att skapa en så jämlik vård som möjligt. I detta innefattas även privata vårdinrättningar och friskolor. Ingen patient eller elev ska behöva bli utsatt för passiv rökning när de vistas på en plats där de måste vara.

4. Inga särlösningar!
I den mån som man faktiskt kan undvika särlösningar och där det är möjligt att integrera tillgängligheten i det redan befintliga skall det så ske. Kosta vad det kosta vill, vi vill inte särbehandlas. Vi är som alla andra.

5. Nollvision mot otillgänglighet inom kollektivtrafiken!
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning. Därför tycker vi att det borde vara förbjudet att äta nötter och andra luftburna allergener i kollektivtrafiken. Vi tycker även att alla hållplatser och stationer ska vara tillgängliga även ur våra perspektiv.

6. Fråga oss som vet
Det offentliga Sverige har varit väldigt dåliga på att utnyttja ideella organisationer och vårt kunnande om människors vardag i lagstiftning och utredningsarbete. Vi vill se att Regering och Riksdag i större utsträckning vänder sig till oss i frågor där vi besitter den kompetens som är adekvat.

7. Gemensamma, blocköverskridande lösningar
Vi anser att det bästa vore är att de lösningar som tas fram är blocköverskridande för att freda dessa vid eventuella maktskiften.