måndag 26 mars 2012

Möte med Så Funkar Det

Idag har jag varit på ett möte med referensgruppen för projektet Så Funkar Det, ett projekt som handlar om att göra studentkårer mer tillgängliga. Sedan förra mötet med referensgruppen hade projektledaren rest runt och pratat med kår-aktiva i hela Sverige. Att få höra om hur kår-aktiva idag tänker och arbetar med tillgänglighet var intressant och lite nedslående. Men positivt var att många studentkårer verkar tycka att tillgänglighet är en viktig fråga som de vill lära sig mer om.

Jag tror att Så Funkar Det är ett projekt som kommer att så frön av tillgänglighets-tänk hos många studentkårer. Vem vet, om några år kanske tillgänglighets-aspekten är en självklarhet och något som genomsyrar all kårverksamhet?

//Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar