söndag 8 april 2012

UA förändras med ordföranden

Jag sitter min tredje period i förbundsstyrelsen och jag har hunnit avverka de flesta positioner i organisationen, vilket gett mig ett brett perspektiv att se på vår utveckling. Något jag tycker är spännande är att se till de olika ordföringar som jag haft nära samarbete med och hur organisationen har utvecklats med oss.

Amanda Leissner, ordförande 06/08
Min första period så var den inspirerande Amanda Leissner ordförande. Under de här två åren låg mycket fokus på arbetet inne i organisationen. Vi hade läger och valde att satsa stenhårt på våra lokalföreningar och anställde vårt första lokalföreningsombud för att stötta upp dåvarande lokalföreningsutskottet som hade dragit ett tungt lass för att engagera våra lokalföreningar. Det här var också perioden då vårat förnyelse- och framtidsarbete började. Förbundsstyrelseformationen gjordes om till RÖ och Amanda var med att lägga grunden för hur vi organiserar förbundsstyrelsen idag.

Joanna Fehler, ordförande 08/10
Joanna Fehler fick förtroendet att leda UA efter Amanda, en period som kantades av politiskt engagemang. I två år så lades en grund till UAs politiska påverkansarbete, vi började delta på Almedalsveckan i Visby och genomförde en politisk-temakonferens inför valet 2010. Det politiska arbetet stärktes dessutom av att projektet Näven i bordet drog igång på riktigt. Allt detta genomfördes samtidigt som "arvet" från Amanda togs om hand och vi genomförde inte bara sommarläger utan hade även ett vinterläger för våra yngre medlemmar. Satsningen på lokalföreningarna fortsatte vara central och när Simon valde att gå vidare så var beslutet att hitta ett nytt lokalföreningsombud enkelt.

Jag (Erika Sohlberg), ordförande 10/12
Jag har fortfarande ett halvår kvar på min period, men det går ändå att se en trend i den riktning organisationen går i nu.
När Joanna avgick på RÖ 2010 så lade hon en motion om att arvodera ordföranden, en motion som gick igenom. Så sedan oktober 2010 har jag jobbat halvtid som ordförande. Amandas och Joannas engagemang med läger, lokalföreningsfokus och politiskt påverkansarbete har fortsatt under min period. Vi har en lägergrupp som fokuserar på att arrangera häftiga läger (bland annat var det de som ordnade lägret på Island förra sommaren), vi har ett lokalföreningsutskott som stöttar upp vårat lokalföreningsombud och vår politiska arbetsgrupp som satsar stenhårt på att driva vårt politiska arbete. Joannas politiska fokus lade dessutom grunden för UAs medverkan i Nätverket Unga För Tillgänglighet där vi numera är en stark kraft. UA har under de här 1,5 åren lagt mycket tid på samarbeten med andra organisationer och det är det jag kommer komma ihåg mest från den här perioden som ordförande. Alla kontakter som har knutits och alla samarbeten som har vuxit fram, och självklart vårt häftiga ungdomsinitiativ Kräv Rökfritt!
Tre häftiga ordföringar i New York 2007

Det är sånt här jag funderar på ibland, och som är häftigt att se tillbaka på. Jag har haft turen att få jobba i tre fantastiska styrelser som alla skiljt sig från varandra. Men alla har haft UA i fokus och det är tack vare det som vår organisation är så häftig som den är idag!

Så tack mina fantastiska föregångare för att ni gav mig en så bra grund att bygga organisationen vidare på. Och till kommande ordföringar: ni har alla möjligheter i världen att göra UA ännu häftigare än vad den är idag!


Kram
Erika S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar