måndag 28 oktober 2013

Regeringens rökridåer

Igår kväll sände "Kalla Fakta" höstens första granskning, och i premiäravsnittet valde de att gräva djupare i tobaksindustrins arbetsmetoder och våra folkvalda politikers relation till industrin.

En fråga som vi på Unga Allergiker har arbetat mycket med genom vårt projekt Kräv Rökfritt. Vi har som utgångspunkt att barn och unga inte ska drabbas av andras val att nyttja tobak och att barn och unga inte ska utsättas för påtryckande marknadsföring av tobak. Idag sker det i stor utsträckning, tobakspaketen utformas med målsättningen att rekrytera nya rökare och lockande smaker tillsätts. Vi vet att över 90 % börjar innan de fyller 18, vilket innebär att de också såklart är tobaksbolagens primära målgrupp. Det ska också lyftas att tobaksindustrin är en industri som bidrar till att hälften av alla som nyttjar produkten kommer att dö i förtid och därför inte är jämförbar med andra industrier.

Sverige har länge lyfts som en förebild i folkhälsofrågor, men när det kommer till tobaksfrågan har vi  kommit att hamna långt efter. Våra grannländer Norge och Finland har kommit mycket längre i arbetet och infört aktiva beslut för att minska nyrekryteringen av unga rökare. Vi på Unga Allergiker har länge känt att det funnits en politisk ovilja att agera i tobaksfrågan i Sverige. En känsla som bekräftades av "Kalla Faktas" granskning igår. Granskningen visar att regeringen har gått så långt att de ställt sig på tobaksindustrins sida och aktivt verkat för att bidrag ska få tas emot från tobaksindustrin. Det har skett genom hemliga möten som inte har redovisats i enlighet med den internationella tobakskonvention, vilken Sverige sedan 2005 har förbundit sig att följa. Enligt konventionens artikel 5.3 måste våra svenska politiker tydligt redogöra för de tillfällen de mött tobaksindustrin, igår blev det tydligt att den regeln inte efterlevs.

Våra folkvalda politiker måste ta sitt ansvar och stå upp för folkhälsan. Vi vill skicka med till barn- och äldreministern Maria Larsson att det måste vara hennes primära mål att barn och ungas hälsa alltid går före tobaksindustrins vinstintresse. 

Här hittar du hela avsnittet, samt kompletterande kommentarer från barn- och äldreminister Maria Larsson och Philip Morris Sveriges VD Karl Stenberg.http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-regeringens-r%C3%B6krid%C3%A5er-526a7090c45948d47f000008

Tankesmedjan Tobaksfakta följer utvecklingen och rapporterar om tobaksindustrins arbete för att stoppa tobaksbegränsade åtgärder världen över. Beställ eller ladda ner rapporten om tobaksindustrins arbetsmetoder här; http://tobaksfakta.se/bokbestallning/
Har ni några frågor om Unga Allergikers syn på inslaget eller frågan i stort är ni välkomna att höra av er till oss på info@ungaallergiker.se

Hannah Rosenqvist
Generalsekreterare Unga Allergiker


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar