torsdag 10 oktober 2013

#torsdagsaktionen

Bristande tillgänglighet är diskriminering!

Nu är det gjort. Unga Allergiker har tagit ställning för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering och anslutit sig till DHR:s initiativ Torsdagsaktionen tillsammans med bland andra Lika Unika och Sveriges antidiskrimineringsbyråer.


Torsdagsaktionen är precis som det låter en aktion på torsdagar. Då har regeringen sammanträde och på väg in i Rosenbad i Stockholm står Torsdagsaktionen. Idag, 10 oktober, har det gått 1056 dagar sedan remisstiden till Bortom fagert tal (Ds 2010:20) gick ut, det är dags att gå från ord till handling.

Bäst följer och stödjer du torsdagsaktionen på twitter och #torsdagsaktionen


För två veckor sedan

I maj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar