måndag 20 januari 2014

Plus i medlemsantal!

Året börjar bra.

Nu i januari har vi kunnat sammanställa hur många medlemmar vi totalt hade under 2013. Resultatet är glädjande och gott: vi har gått plus! Unga Allergiker har 1451 unika, fina och viktiga medlemmar. För 2012 låg siffran på 1348 st medlemmar, och vi har därmed ökat med över 100 personer vilket är värt ett stort HURRA!

Detta är till stor del tack vare alla fantastiska insatser som befintliga medlemmar har gjort för att sprida information om oss, tipsa vänner om att också gå med och på olika sätt hjälpas åt för att vi ska växa. Underbart att arbetet ger resultat! Tack för det!
Hopp hurra för fler medlemmar!

I denna goda stämning går vi vidare mot ett spännande och gott nytt UA-år fullt av möjligheter!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar