lördag 22 februari 2014

David berättar om Funktionshindersdelegationen

I tisdags hölls det första mötet för året med regeringens funktionshindersdelegation. Som representant för unga funkisar deltog jag, David, som är vice ordförande i UA:s styrelse.

På den här mandatperiodens första möte med Funktionshindersdelegationen gästade hela fyra ministrar. Det är rekord! De som deltog var Barn- och Äldreminister Maria Larsson (KD), Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), IT- och Energiminister Anna-Karin Hatt (C) och Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M). 

Funktionshindersdelegationen bildades 1998 och ska fungera som en grupp där regeringen kan berätta om de förändringar man genomför för personer med funktionshinder och dels som en plats där vår rörelse kan få lyfta tankar, åsikter och idéer om vilka förslag vi vill se för ett mer tillgängligt samhälle.
I Funktionshindersdelegationen sitter representanter från Lika Unika och HSO, som samlar vuxenförbunden i funkisrörelsen samt representanter från NUFT som samlar ungdomsförbunden, där bland annat Unga Allergiker ingår.
Tidigare har vår förbundsordförande Erika Sohlberg suttit som ersättare i delegationen och från och med 2014 sitter jag som ordinarie ledamot.

På mitt första möte, som var nu i veckan, berättade de fyra ministrarna vad som händer på deras respektive område för funktionsnedsatta.
Exempelvis håller man just nu på att följa upp en utredning om tillgängligföra all kollektivtrafik i landet, den heter "Hela Resan, Hela Året", och finns att läsa på riksdagens hemsida. Regeringen håller också på att se över hur arbetsmarknaden kan göras tillgängligare för alla, så att även de med funktionsnedsättningar kan få ett riktigt jobb, slippas utsättas för diskriminering på arbetsplatsen och tillåtas växa och utvecklas.

Många spännande saker är på gång! Maila gärna mig, eller någon annan i styrelsen, om du vill veta mer om UA:s arbete i Funktionshindersdelegationen eller vill skicka vidare en synpunkt.

Ha det fint!
David Lindvall
första vice förbundsordförande

david.lindvall@ungaallergiker.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar