fredag 14 oktober 2011

Snart slut för "Näven i bordet"

Antidiskrimineringsprojektet "Näven i bordet" har snart varit en del av Unga Allergiker i 2 år. I slutet av november är projekttiden slut och det är dags att knyta ihop säcken.
Snart kommer en diskrimineringshandbok att tryckas och en tillgänglighetsskrift skickas ut till alla medlemmar.
I tillgänglighetsskriften står det om tillgänglighet, varför tillgänglighet är viktigt och vad som kan göras för att göra en miljö tillgängligare.
I Antidiskrimineringshandboken står det hur en händelse anmäls, vad diskriminering är och hur en kan motverka kränkande behandling och diskriminering.

För att få en antidiskrimineringshandbok hemskickad gratis till dig, maila info@ungaallergiker.se

Projektets hemsida genomgår nu en uppfräschning, men du kan redan se nu ungefär hur den kommer att se ut. Gå in på www.navenibordet.se

Om du har några frågor om projektet eller vill prata om diskriminering samt tillgänglighet. Hör av dig till sofie.lindberg@ungaallergiker.se

/ Sofie

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar