lördag 9 juli 2011

Ungdomsinflytande

Vilken fartfylld Almedalsvecka det har varit. Vi representanter för Unga Allergiker har haft möten med politiker (både på kommunal- och riksdagsnivå), gått på seminarier, nätverkat på olika mingel och spridit information kring astma- och allergi på Visbys gator.

Det som jag tycker är kul med att gå på seminarier är att höra hur olika förbund, politiker och personer ser på samma fråga. Jag gillar när seminariernas deltagare har olika åsikter så att det blir debatt. Då får jag som åhörare olika perspektiv på frågan och kan bilda min egna uppfattning.

Många utav de seminarier jag har gått på har handlat om ungdomar på något sätt, t.ex. ungdomars tobaksvanor och ungdomars utbildning. Tyvärr har seminariernas paneler oftast haft väldigt enade uppfattningar kring frågorna de varit med och diskuterat. Istället för att väcka debatt har personerna i panelerna suttit och sagt samma saker, hållit med och berömt varandra. I de flesta fallen har panelerna bestått av medelålders eller äldre personer. Man har pratat om ungdomar, inte med ungdomar.

Hur ska vuxna veta hur de får ungdomar att sluta röka om de inte pratar med ungdomarna? Varför representeras inte ungdomar i de debatter som i högsta grad rör ungdomar? Bara för att vi är unga är vi inte okunniga. Vi har våra åsikter. Vi vet hur vår vardag fungerar. Vi vet vad som behöver förändras. Det är vi unga som är framtiden, och det är vår rättighet att vara med och forma den.

Jag ser fram emot mer reellt ungdomsinflytande under nästa års Almedalsvecka.
//Nina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar