måndag 27 juni 2011

Publication1.jpg Unga-logga 3-mini.png
Pressmeddelande 2011-06-27


Vi har tänkt på det – i Almedalen!

Unga Allergiker vill påverka dagens makthavare, vi är trötta på hur samhällets bristande tillgänglighet begränsar oss. På bussen, i skolan, på kaféet riskerar vi dagligen att utsättas för allergener som cigarettrök, nötter, citrusfrukter och starka parfymer, för att nämna några exempel.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2001 skulle otillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar elimineras senast 2010. Men, förra året hade inget hänt. Förra året var 2010, ingenting hade hänt ännu. 2011, inget nytt. Fortfarande har det inte hänt något. Ska regeringen fortsätta utreda om otillgänglighet på grund av funktionsnedsättningar ska klassas som diskriminering?

Sverige saknar en värdig tillgänglighetspolitik. Det är fortfarande så att otillgänglighet inte är diskriminering och att funktionshinder inte tas på allvar. Den enda lösningen på problemet är att vi börjar tänka på det. Vi måste tänka på det i ord och handling. Vi måste sätta dagordningen för att alla medborgare ska bli inkluderade. Vi måste ta tag i en av vårt samhälles största orättvisor – otillgängligheten.

Unga Allergiker tycker att det är dags att vi går från ord till handling - vi har tänkt på det.

Vill du träffa oss under Almedalsveckan och tänka på det tillsammans med oss? Kontakta oss enligt nedan.Riksförbundet Unga Allergiker,

David Lindvall, vice förbundsordförande
david.lindvall@ungaallergiker.se
, 070 497 08 52

Joanna Fehler, politiska arbetsgruppen
joanna.fehler@ungaallergiker.se,
0702 128 128----- Unga Allergiker arbetar med att samla, stärka och utveckla barn och unga mellan 7 och 29 år med astma, allergi eller annan överkänslighet. Precis som vilken ungdom som helst har även vi behov vad det gäller skola och fritid. Därför arbetar vi för att skapa ett samhälle där ens delaktighet inte begränsas av en funktionsnedsättning. Genom att driva en konstruktiv allergi- och funktionalitetspolitik vill vi skapa ett tillgängligt samhälle – även för oss allergiker! För mer info se www.ungaallergiker.se, www.ungaallergiker.blogspot.com, www.twitter.com/ungaallergiker -----

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar