onsdag 29 juni 2011

Pressmeddelande 29 juni 2011


Det våras för tillgängligheten… eller?

Unga Allergiker budade i dagarna över blommor till Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, Maria Larsson, barn- och äldreminister samt tillträdande DO Agneta Broberg. Blommorna sändes över med ett kort meddelande om att Unga Allergiker är missnöjda med den tillgänglighetspolitik som förs. Eller, den politik som saknas rättare sagt.

Varför skickar vi blommor, när blommande och doftande buketter kan leda till allergiska reaktioner hos våra medmänniskor? Receptionisten kanske är allergisk? Sekreteraren kanske är allergisk? Städerskan kanske är allergisk? Risken är ju rätt stor med tanke på att 40% av den svenska befolkningen lider av astma, allergi och/eller överkänslighet. Lugn, det var inga allergibomber till buketter, utan en enkel blomma. En enkel blomma som inte blommar eller doftar, men som ändå var en fin gest att ge bort. Vi har tänkt på det.

Vid millennieskiftet antog riksdagen en nationell handlingsplan för handikappolitik. Vi har ännu inte sett några resultat av denna, inte ens några försök till resultat. det vi känner till är att man de senaste åren från regeringens sida utrett huruvida otillgänglighet på grund av funktionsnedsättningar är diskriminering, eller inte. För oss är svaret solklart och vi kan inte förstå varför utredning, beslut om lagändring och handling har dröjt.

Därför budade vi blommor till Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister, Maria Larsson, barn- och äldreminister samt tillträdande DO Agneta Broberg. Vi tycker att det är dags att våra frågor tas på allvar, vi kräver handling och förändring.

- Med de här blommorna vill vi verkligen symbolisera att vi hoppas på en omstart för tillgängligheten, säger Joanna Fehler från Unga Allergikers politiska arbetsgrupp.

Vi hoppas att Nyamko, Maria och Agneta är beredda att agera för oss, för allas lika värde och rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar